Elevråd

Inflytande över sin egen vardag är viktig och därför hålls klassråd i alla klasser. Från åk 1 har man två representanter från varje klass i skolans elevråd.

Elevrådet har inflytande över många saker och har exempelvis varit med och beslutat om utbudet i matsalen, om rastleksaker för skolgården och om att få nya läromedel i viss undervisning.

Representanterna i elevrådet byts ut varje år för att så många som möjligt skall få chansen att vara med och lära sig hur den demokratiska processen och mötesrutiner går till.

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800)